Nhà trọ cần bán

Nhà trọ cần bán gấp
NHÀ TRỌ BẮC SƠN CẦN BÁN
NHÀ TRỌ BẮC SƠN CẦN BÁN

Trảng bom

Giá: 3ty 800 ₫ã bán - Diện tích: 500

Địa chỉ: Bắc sơn

Nhà rẻ.đất rẻ nhà đep

Nguyễn Thị Liễu :

Điện thoại: 0394 175 158

Email: nguyenthilieu.050883@gmail.com