ĐẤT SÀO MÃ ĐÀ

ĐẤT SÀO MÃ ĐÀ
ĐẤT SÀO MÃ GIÁ CÒN RẺ
ĐẤT SÀO MÃ GIÁ CÒN RẺ

VĨNH CỮU

Giá: 6TY 200 - Diện tích: 42000

Địa chỉ: ẤP 2 MÃ ĐÀ

ĐẤT SÀO.ĐẤT VĨNH CỮU

Nguyễn Thị Liễu :

Điện thoại: 0394 175 158

Email: nguyenthilieu.050883@gmail.com