Đất sào thanh bình giá rẽ

Đất sào giá rẽ

Dt 1000_5000 Là đất rẩy sổ riêng. Đất tương đối đep Giá cả phải chăn

Đất sào.giá rẻ.đất đồng nai

Nguyễn Thị Liễu :

Điện thoại: 0394 175 158

Email: nguyenthilieu.050883@gmail.com