đất nền tây hòa

đất nền tây hòa
ĐẤT NỀN TÂY HÒA  Đẹp quá
ĐẤT NỀN TÂY HÒA Đẹp quá

TÂY HÒA

Giá: 520 đã bán - Diện tích: 100

Địa chỉ: Biên Hòa

DT 100M2 CÓ SỔ RIÊNG TỪNG NỀN LH ĐỂ ĐƯƠC TƯ VẤN RỎ TỪNG KHU VỰC

ĐẤT NỀN GIÁ RẺ,BIÊN HÒA

Nguyễn Thị Liễu :

Điện thoại: 0394 175 158

Email: nguyenthilieu.050883@gmail.com