ĐẤT LỚN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

ĐẤT LỚN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẤT ĐẸP THỦ ĐỨC
ĐẤT ĐẸP THỦ ĐỨC

Hồ Chí Minh

Giá: 148 tỷ - Diện tích: 2575

Địa chỉ: 770 kha van hạnh. P. Linh Đông. Q. Thủ Đức.

Đất sào. Đất mẫu

Nguyễn Thị Liễu :

Điện thoại: 0394 175 158

Email: nguyenthilieu.050883@gmail.com